KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Wanneer heb ik recht op alimentatie?

Als u en uw ex-partner gaan scheiden, kan het zijn dat u over te weinig inkomen beschikt om van te leven. Heeft uw ex-partner meer inkomen tot zijn beschikking? Dan heeft u in veel gevallen recht op partneralimentatie. Hierbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard gedurende het huwelijk. Wilt u weten of u recht heeft op alimentatie in uw situatie? Neem dan vrijblijvend contact op met KLAAR Familierecht in Den Haag. In een kennismakingsgesprek nemen we uw situatie door en bekijken we de mogelijkheden voor alimentatie.

Direct contact met een advocaat of mediator

Wanneer heb ik recht op alimentatie: behoefte en draagkracht

Bij de alimentatie berekenen wordt gekeken naar de behoefte van de ex-partner die om alimentatie verzoekt. Welk bedrag is er noodzakelijk om de huidige levensstandaard te continueren? Daarnaast onderzoek de advocaat alimentatie of diegene over eigen inkomsten beschikt, of dat het mogelijk is dat de ex-partner in de toekomst zelf een inkomen gaat verdienen. Daarna wordt bekeken wat de draagkracht van de ex-partner is die alimentatie dient te betalen. Hoeveel geld heeft u beiden te besteden en welk bedrag blijft dan voor de alimentatie over?

Hoe lang heb ik recht op alimentatie?

Het recht op partneralimentatie is vanaf januari 2020 aangepast. Uit de nieuwe wet per 2020 volgt een nieuwe partneralimentatieduur van maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden een aantal uitzonderingen:

  1. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt;
  2. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaar;
  3. Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt.

Uitzonderingen op recht op alimentatie

Er gelden drie uitzonderingen op de nieuwe wetgeving met betrekking tot de wijzigingen van de partneralimentatie termijn. Deze uitzonderingen hebben met name betrekking op huwelijken met jonge kinderen en langdurige huwelijken.

  • Als de ontvanger van alimentatie binnen tien jaar na de echtscheiding de AOW-leeftijd zal bereiken, en het huwelijk een termijn heeft langer dan vijftien jaar, geldt in principe een recht op alimentatie tot de AOW-leeftijd. Zo kan het recht op alimentatie met een termijn van tien jaar worden opgerekt.
  • Als u met uw ex-partner kinderen heeft die jonger zijn dan twaalf jaar, houdt de ontvanger van alimentatie een recht hierop tot het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Zo kan de maximale termijn van alimentatie wel twaalf jaar zijn.
  • Als de ontvanger van alimentatie vijftig jaar of ouder is, en het huwelijk langer dan vijftien jaar duurde, geldt er in het algemeen een alimentatierecht van tien jaar. Deze uitzondering zal echter na zeven jaar vervallen.
  • Als er op uw situatie meerdere uitzonderingen toepasbaar zijn, geldt de langste termijn. Bovendien is er een hardheidsclausule opgenomen voor situaties waarin de rechter een langere termijn van alimentatie wil opleggen.

Wanneer heb ik recht op alimentatie? Voor 2020 gescheiden

De nieuwe wet geldt voor scheidingen waarbij het verzoekschrift sinds 1 januari 2020 is ingediend bij de rechter. Bent u voor deze datum gescheiden? Dan geldt de oude wet. Hierbij ontvangt u twaalf jaar lang partneralimentatie als u langer dan vijf jaar getrouwd bent of er sprake is van kinderen die tijdens het huwelijk geboren zijn. Als uw huwelijk kinderloos was en korter dan vijf jaar, is de partneralimentatie identiek aan de termijn van het huwelijk.

Direct contact met een advocaat of mediator

KLAAR Familierecht voor uw recht op alimentatie

Voor vragen als “Wanneer heb ik recht op alimentatie?” of “Hoe regel ik het co-ouderschap en alimentatie?” kunt u bij KLAAR Familierecht advocaten terecht. Ons advocatenkantoor in Den Haag is gespecialiseerd op het gebied van echtscheidingen, alimentatie, ouderschapsplannen en meer. Neem direct contact op voor meer informatie.