Waarom betaald mijn collega een ander bedrag aan kinderalimentatie dan ik? Een veel gestelde vraag binnen mijn praktijk. Bij het maken van afspraken over de kinderen horen ook afspraken over de kosten van de kinderen. Bij het berekenen van deze kosten wordt gekeken naar het inkomen van u, maar dat niet alleen!

Hoe worden de kosten vastgesteld?

De kosten van de kinderen worden vastgesteld aan de hand van de daarvoor ontwikkelde Nibud-tabellen. Deze tabellen gaan uit van uw gezinsinkomen toen u nog samen was. Tevens wordt rekening gehouden met het aantal kinderen binnen uw gezin. Zie de link voor de meest recente tabellen.  https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/behoeftetabel-2018.pdf

Het is dus ook mogelijk dat uw collega een ander bedrag betaald. Zo kan het zijn dat uw partner, of die van uw collega, ook een eigen inkomen heeft en daarmee de kosten van de kinderen hoger of lager uitvallen. Daarnaast speelt ook de gezinssamenstelling, het aantal kinderen dat onderdeel uitmaakt van uw gezin een rol en de leeftijd van de kinderen. Tot slot worden de kosten vastgesteld (en zo nodig geïndexeerd) voor het jaar dat u uit elkaar gaat. Ook daar kan een verschil optreden.

Wat is mijn aandeel in de kosten?

Als de kosten van de kinderen zijn berekend, dient nog te worden berekend welk aandeel ieder van de ouders daarin draagt. Heeft uw partner een eigen inkomen dan zult u beiden naar rato van uw inkomen dienen bij te dragen in de kosten. Inmiddels is al een aantal jaar een standaard berekening voor de alimentatie van toepassing. Echter blijkt toch vaak maatwerk noodzakelijk om een juiste berekening te kunnen maken. Zo kan er sprake zijn van hoge (dubbele) woonlasten, een samengesteld gezin met uw nieuwe partner en kinderen, schulden, een eigen onderneming of uitzonderlijke kosten voor uw kinderen. Een berekening door een gespecialiseerde advocaat biedt dan oplossing.

Door een veelvoud van factoren kunt u dus een ander bedrag aan alimentatie moeten voldoen dan uw directe collega.

Helder Recht staat u graag bij en biedt zo mogelijk  tegen een vast tarief een alimentatieberekening en advies aan.