KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Voogdij kind bij scheiding

Er bestaat het misverstand dat ouders de voogdij over hun kinderen hebben. Ouders zijn belast met het gezag over hun kinderen en oefenen dat in de meeste gevallen gezamenlijk uit. Als ouders zijn overleden of uit het gezag zijn ontheven kunnen anderen dan de ouders, bijvoorbeeld een familielid of Jeugdzorg, worden belast met de voogdij. Dus bij ouders wordt gesproken over het gezag en bij niet-ouders wordt gesproken over voogdij. Als algemeen uitgangspunt geldt dat ouders die gedurende het huwelijk kinderen krijgen beiden het gezag over de kinderen hebben. Dit gezamenlijke gezag blijft hetzelfde nadat u gescheiden bent van uw ex-partner. Bij belangrijke beslissingen dient u dan ook samen met uw ex-partner te bepalen wat er moet gebeuren. Uiteraard kunt u hiervoor een mediator bij scheidingen voor inschakelen. De mediator van KLAAR Familierecht staat voor u klaar om deskundige begeleiding te verlenen die bij uw situatie past. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over het advocatenkantoor in Den Haag/Scheveningen via onze website.

Direct contact met een advocaat of mediator

Wat betekent ouderlijk gezag?

 

Het ouderlijk gezag houdt het recht en de verplichting in van de ouder om zijn minderjarige kind te verzorgen. Bij het ouderlijk gezag behoort de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging en de plicht om de kosten voor het onderhoud van het kind te voldoen. Bovendien bent u in het ouderlijk gezag wettelijk vertegenwoordiger van uw zoon of dochter en beheert u de spullen en het geld van uw kind. In totaal kunnen maximaal twee personen over het gezag beschikken. In de meeste gevallen zijn dit beide ouders. Als de ouders in het huwelijk zijn getreden op het moment dat ze het kind hebben gekregen, beschikken beide ouders over het ouderlijk gezag. Was u niet getrouwd met uw ex-partner, dan beschikt alleen de moeder over het gezag. U kunt echter in het gezagsregister hebben aangegeven dat u samen het gezag wilt uitoefenen. Ook is het mogelijk dat een ouder met een persoon het gezag voert, die niet de andere ouder van het kind is. Dit noemt men gezamenlijk gezag.

 

Wat betekent voogdij?

 

Bij voogdij kunnen de ouders het gezag niet meer uitvoeren, en dient iemand anders dit over te nemen. De ouders zijn bijvoorbeeld overleden of kunnen niet voor het kind zorgen. In dit geval heeft de voogd dezelfde plichten als de ouders met gezag. Ook de voogd heeft als belangrijkste taak het verzorgen en opvoeden van het kind.

Het verschil tussen een voogd en een gezinsvoogd

 

Een voogd is iets anders dan een gezinsvoogd. Een gezinsvoogd wordt namelijk ingeschakeld als u te maken krijgt met een ondertoezichtstelling. Als een kind namelijk in de ontwikkeling wordt bedreigd, grijpt de rechter in met een ondertoezichtstelling. De ouders behouden in deze situatie wel het ouderlijk gezag, maar een gezinsvoogd houdt onderwijl toezicht op het kind. Met professionele begeleiding en het geven van oplossingen bij opvoedproblemen helpt de gezinsvoogd ouders bij de ontwikkeling van het kind. De ouders zijn verplicht om met de gezinsvoogd samen te werken.

 

Uit het ouderlijk gezag ontheven

 

De hoofdregel is dat beide ouders over het ouderlijk gezag beschikken, ook na de scheiding. Er zijn echter uitzonderlijke situaties waarbij het niet in het belang van het kind is dat de ouders beiden het gezag hebben over het kind na de echtscheiding. In dat geval kan de rechter besluiten om alleen de verzorgende ouder het ouderlijk gezag te geven. U kunt een verzoek tot eenhoofdig gezag via tussenkomst van een advocaat bij de rechtbank indienen. Alleen in het geval dat gezamenlijk ouderlijk gezag de belangen van het kind schaadt, zal de rechter het gezag aan één ouder toewijzen.

Direct contact met een advocaat of mediator

Beide ouders willen eenhoofdig gezag

Als zowel u als uw ex-partner het ouderlijk gezag alleen wilt hebben na de scheiding, bepaalt de rechter aan wie het ouderlijk gezag het beste gegeven kan worden. Hierbij onderzoekt de rechtbank de woonsituatie, opvoedingskwaliteiten, de opties voor opvoeding en verzorging van beide ouders. Altijd staat het belang van het kind hierbij centraal. Heeft u hulp nodig bij de voogdij voor uw kind bij de scheiding? Of wilt u meer weten over de begeleiding van kinderen bij de scheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met het KLAAR Familierecht advocatenkantoor via de website.