KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Stappenplan voor de scheiding

‘Ik wil scheiden, maar waar begin ik?’, is een veelgehoorde vraag op het moment dat u de relatie met uw partner wilt beëindigen. Bovendien komen in de scheiding allerlei emoties op u af, zoals frustratie, verdriet, woede en teleurstelling. Naast het verwerken van de scheiding moet u met uw ex-partner afspraken maken over onder meer de woning, de verdeling van spullen en schulden en de alimentatie. Bij scheiden met kinderen dient u bovendien allerlei zaken voor de kinderen te regelen, zoals een ouderschapsplan. KLAAR Familierecht helpt u bij de volledige echtscheidingsprocedure, zodat de scheiding zo netjes mogelijk wordt afgerond. Neem vrijblijvend contact op via de website voor een gratis intakegesprek.

Direct contact met een advocaat of mediator

Stappenplan voor de scheiding

U heeft voor uzelf besloten dat het niet langer zo gaat en dat u wilt scheiden. Niet alleen emotioneel, maar ook zakelijk dient u allerlei beslissingen te nemen. In het volgende stappenplan bij de scheiding helpen we u op weg om de echtscheiding in goede banen te loodsen.

Scheiding stappenplan – Stap 1. vertel het uw partner

 

De eerste stap is wellicht het moeilijkst. U moet immers uw partner vertellen dat u wilt scheiden. Doe dit altijd persoonlijk, hoe angstig u dit misschien ook vindt. Geef uw partner de mogelijkheid om alles te laten bezinken, waardoor hij of zij ook kan nadenken over de vervolgstappen van de scheiding. Begin niet gelijk met verwijten, maar vertel waarom het volgens u beter is om gescheiden verder te gaan. Probeer zoveel mogelijk met elkaar te communiceren. Als u namelijk op een goede manier scheidt, voorkomt u in een latere fase problemen. U kunt zelfs samen gaan scheiden met de hulp van Anouk Klomp-Kraal mediator in Den Haag.

 

Scheiding stappenplan – Stap 2. Zoek de juiste hulp voor de scheiding

 

Om een echtscheiding af te ronden moet u de hulp van een advocaat of mediator inschakelen. Alleen advocaten mogen een verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank, waarna de echtscheiding door de rechter wordt uitgesproken. Kunt u goed met uw ex-partner overweg? Dan kan een mediator bij de echtscheiding helpen. Met de hulp van de mediator komt u in gezamenlijk overleg tot gemeenschappelijke afspraken. De mediator is hierbij een onafhankelijke derde, die slechts het proces in goede banen leidt. Lukt het echter niet om samen met uw ex-partner tot goede afspraken te komen, dan zoeken zowel u als uw ex-partner een eigen advocaat. De advocaten proberen vervolgens, in overleg met u beiden, tot een overeenkomst te komen. Dit hoeft overigens niet direct te betekenen dat het een vechtscheiding wordt. Een gesprek met beide advocaten komt geregeld voor, om tot afspraken te komen. U dient vervolgens een verzoekschrift met een echtscheidingsconvenant in bij de rechtbank. De rechter oordeelt vervolgens over het verzoekschrift en beslist over alle elementen waar u het samen niet over eens kunt worden.

 

Scheiding stappenplan – Stap 3. Stel een financieel plan op

 

Bij de stappen voor een scheiding moet een aantal belangrijke afspraken over de financiën worden gemaakt. Hoe verdeelt u immers de bezittingen en schulden van u en uw ex-partner? Wat doet u met de koopwoning? En hoe hoog dient de alimentatie te zijn? Stel daarom een financieel plan op waarbij u een volledig overzicht maakt van alle bezittingen en schulden. KLAAR Familierecht kan u daarbij een overzicht geven van de benodigde informatie. Zorg ook dat u bewijsstukken heeft, zoals een notariële hypotheekakte en het eigendomsbewijs van uw koopwoning. Andere voorbeelden van financiële documenten die belangrijk zijn bij de stappen van de scheiding, zijn lijfrentepolissen, de kapitaalverzekering, bankafschriften van bank- en spaartegoeden, beleggingen en de aangiftes inkomstenbelasting van de afgelopen jaren. Ook een lijst van de inboedel en de gegevens van voertuigen zijn van belang. Maak ook alvast een opzet van hoe u de inboedel wordt verdelen. Hoe meer u van tevoren al in overleg met uw ex-partner kunt verdelen, des te sneller en eenvoudiger de scheiding bij de mediator, advocaten en rechter zal verlopen. Uiteindelijk zal de mediator of advocaat alle afspraken over de verdeling vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

 

Scheiding stappenplan – Stap 4. De alimentatie

 

De volgende stap binnen het scheiding stappenplan is de alimentatie. Na de scheiding bent u of uw ex-partner verplicht om partneralimentatie te voldoen als de andere partner niet in het levensonderhoud kan voorzien. Hierbij kijkt de rechter naar de inkomsten van de partner, de draagkracht van de andere partner en de levensstandaard gedurende het huwelijk. Verzamel daarom bewijsstukken van de vaste lasten en het inkomen van zowel u als uw ex-partner. Ook is dit het moment in het stappenplan bij de scheiding om te bedenken hoe u in de toekomst wilt gaan wonen. Bent u van plan uw partner uit te kopen, zodat u het koophuis op uw eigen naam kunt zetten? Of wilt u een huis gaan huren na de scheiding?

 

Scheiding stappenplan – Stap 5. Afspraken over de kinderen

Zijn er kinderen betrokken bij de scheiding? Dan moet u bij de scheiding stappen ondernemen om de kinderen een zo goed mogelijke toekomst te geven. Zo heeft u als ouders een zorg- en opvoedingstaak voor de kinderen. Het maakt hierbij niet uit of getrouwd bent, samenwoont, gescheiden bent of uit elkaar gaat: deze zorgplicht blijft bestaan. Kinderen kunnen echter lastig op twee plekken tegelijkertijd wonen, waardoor u met uw ex-partner afspraken moet maken over de opvoeding. Deze afspraken heten ook wel de omgangsregeling. Deze afspraken legt u vast in het ouderschapsplan. Naast de omgangsregeling staan in het plan onder meer afspraken over de kinderalimentatie, de zorg- en opvoedingstaken, hoe u elkaar informeert bij belangrijke gebeurtenissen en de verdeling van vakanties. Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht en essentieel bij het verzoekschrift tot echtscheiding. In de meeste gevallen stelt de mediator of advocaat het ouderschapsplan op, maar uiteraard kunt u ervoor kiezen om zelf alle afspraken op te schrijven. De wetgever heeft het liefst dat u uw kinderen betrekt bij het opstellen van het ouderschapsplan. Vooral bij afspraken waar ze zelf gelijk mee te maken krijgen, is dit van belang. Uiteraard hoeft u niet altijd de wensen van uw kinderen op te volgen, maar het is wel verstandig om er rekening mee te houden.

Scheiding stappenplan – Maak de scheiding definitief bij de rechter

Zodra alles is afgesproken, is het uitspreken van de scheiding door de rechtbank in feite slechts een formaliteit. Als u het echter niet volledig eens bent met uw ex-partner, hakt de rechter deze knopen door. Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan staat de mogelijkheid tot hoger beroep open. U heeft hier drie maanden de tijd voor. Aangezien het een aantal maanden kan duren voordat de scheiding is afgerond, is het verstandig om een voorlopige voorziening aan te vragen. Zo kan de rechter een tijdelijke alimentatie toewijzen of besluiten waar de kinderen tot de definitieve uitspraak gaan wonen. De volgende stap in het stappenplan bij de scheiding is dat de uitspraak wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Deze beschikking moet binnen zes maanden zijn ingeschreven, anders verliest het zijn kracht en blijft u getrouwd met uw ex-partner. Dan moet u van voren af aan opnieuw beginnen.

Direct contact met een advocaat of mediator

KLAAR Familierecht voor het regelen van een scheiding

Met al deze informatie doorloopt u sneller het stappenplan van de scheiding. Hoe meer afspraken u op voorhand met uw ex-partner kunt maken, des te comfortabeler het hoofdstuk wordt afgesloten. KLAAR Familierecht geeft u juridisch advies bij scheiden. Wilt u meer weten over de kosten van een echtscheiding? Maak dan een gratis afspraak voor een intakegesprek op het advocatenkantoor in Den Haag/Scheveningen.