KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Scheidingspapieren aanvragen met KLAAR Familierecht

De scheidingspapieren aanvragen regelt u met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. U kunt echter niet zelf een verzoek tot echtscheiding indienen; een advocaat die gespecialiseerd is in echtscheidingen verzoekt namens u tot de scheiding. U kunt de scheidingspapieren eenzijdig aanvragen, maar ook samen met uw ex-partner besluiten om uit elkaar te gaan. Als u samen de scheidingspapieren aanvraagt, heeft u slechts één familierecht advocaat nodig. Voordeel is dat u minder kosten heeft en de procedure een stuk sneller kan verlopen. KLAAR Familierecht staat u graag terzijde om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met praktische en duurzame oplossingen zorgt het advocatenkantoor in Den Haag/Scheveningen ervoor dat uw belang zo goed mogelijk vertegenwoordigd wordt. Wilt u meer weten over welke diensten de advocaat en mediator scheiding aan u kan leveren? Vraag dan meteen een gratis intakegesprek aan.

Direct contact met een advocaat of mediator

Scheidingspapieren aanvragen met een advocaat

 

Om het echtscheidingsproces bij de rechtbank te starten heeft u een advocaat nodig. De advocaat bespreekt met u welke zaken er geregeld moeten worden om de scheiding zo goed mogelijk af te wikkelen. Heeft u bijvoorbeeld samen met uw ex-partner een koopwoning, dan dient u te beslissen hoe u de woning wilt verdelen. Blijft een van u in het huis wonen, dan moet de andere ex-partner uitgekocht worden. Ook voor de verdeling van de inboedel en het pensioen moet u afspraken maken met uw ex-partner. Voor gezinnen met minderjarige kinderen geldt bovendien dat u een ouderschapsplan moet opstellen. Hierin bepaalt u hoe de zorg en opvoeding van de kinderen er na de scheiding uit komt te zien. Als u een goede verstandhouding met uw ex-partner heeft, is er slechts één advocaat nodig om alles op papier te zetten. Is onderling overleg echter niet mogelijk, dan schakelt u beiden een eigen advocaat in die uw belangen voorop stelt.

 

Uitspraak van de rechtbank

 

Naar aanleiding van uw verzoek tot echtscheiding doet de rechter uitspraak. Deze uitspraak wordt de echtscheidingsbeschikking genoemd. Met dit document geeft de rechtbank u toestemming om te scheiden van uw ex-partner. U bent op dat moment echter nog niet officieel van uw ex-partner gescheiden. Eerst dient de mogelijkheid tot hoger beroep, van drie maanden verstreken te zijn, en dus geen hoger beroep te zijn ingesteld tegen de echtscheiding. Daarna kan de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand worden ingeschreven op het verzoek van een van de partijen. Hiervoor moet het document binnen zes maanden bij de burgerlijke stand zijn ingeschreven.

Direct contact met een advocaat of mediator

Sneller de scheidingspapieren dankzij de akte van berusting

Zijn zowel u als uw ex-partner het eens met de beschikking van de rechtbank en wilt u niet in hoger beroep? In dat geval kunt u beiden een akte van berusting tekenen. In dit document geeft u aan dat u het eens bent met de beschikking van de rechtbank. In dat geval geldt de periode van drie maanden niet, waardoor de scheiding direct bij de burgerlijke stand kan worden ingeschreven. Wilt u zo snel mogelijk de scheidingspapieren aanvragen en vraagt u zich af wat de kosten voor de echtscheiding zijn? Vraag dan meteen meer informatie aan via de website.