KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Scheiden met kinderen

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u kinderen? Beslissen om te scheiden is niet eenvoudig. Zodra u het besluit heeft genomen, moet u het aan uw kinderen vertellen. Hoe vertelt u het en op welk moment? Dient u de kinderen te betrekken bij het maken van afspraken? En hoe maakt u de juiste afspraken over de opvoeding en zorg van uw kinderen? Klaar Familierecht is biedt hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, alimentatie en omgang. Wij staan voor een prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken. Neem voor meer informatie over scheiden met kinderen contact op met onze mediator bij scheiding en advocaat familierecht in Den Haag en Scheveningen.

Direct contact met een advocaat of mediator

Een goede omgangsregeling bij scheiden met kinderen

Bij scheiden met kinderen is het essentieel om een goede omgangsregeling af te spreken. Het moet een regeling zijn waar niet alleen u en uw ex-partner zich in kunnen vinden, maar waar ook de kinderen zich fijn bij voelen. Een kind heeft recht op contact met zowel u als uw ex-partner. Dit is ook van belang voor een goede ontwikkeling van het kind. De scheiding vormt een ingewikkeld vraagstuk voor een kind, dus zorg daarom dat de omgang voor de kinderen goed geregeld is. Onderzoek samen met uw ex-partner wat de praktische mogelijkheden zijn. Als de kinderen oud genoeg zijn, kunt u hen ook vragen wat zij een prettige oplossing zouden vinden.

Omgangsregeling met behulp van een mediator

Vinden zowel u als uw ex-partner het ingewikkeld om samen afspraken over de omgangsregeling te maken? Dan kan een mediator bij deze stap helpen. Een mediator bekijkt als onafhankelijke derde de situatie tussen u en uw ex-partner. Samen probeert de neutrale bemiddelaar tot de gewenste oplossing te komen. Ook is het mogelijk om een bepaalde omgangsregeling tijdelijk uit te proberen, om te kijken hoe de kinderen hierop reageren. Als er geen goed overleg tussen u en uw ex-partner mogelijk is, kan een advocaat helpen om de juiste omgangsregeling vast te stellen. Uiteindelijk staan in de omgangsregeling heldere afspraken over wie wanneer de kinderen mag zien. Dit schept duidelijkheid voor alle partijen.

Scheiden en kinderen: het ouderschapsplan

De omgangsregeling vormt een onderdeel van het ouderschapsplan dat u samen met uw ex-partner wettelijk verplicht bent om na de scheiding op te stellen. In het ouderschapsplan legt u afspraken vast over:

  • De wijze waarop u samen met uw ex-partner de opvoed- en zorgtaken verdeelt
  • Het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen
  • De wijze waarop u elkaar raadpleegt en informeert bij belangrijke gebeurtenissen rondom de kinderen
  • Hoe het vermogen van de kinderen wordt beheerd
  • De kosten voor de opvoeding en verzorging van minderjarige kinderen

U dient het ouderschapsplan samen et het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Wanneer de kinderen hun mening kunnen vormen, is het de bedoeling dat betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het gaat hierbij dan met name om afspraken waar zij direct mee te maken krijgen. U bent hierbij als ouder niet verplicht om hun voorkeuren te volgen, maar u dient er wel rekening mee te houden.

Rechten kind 16 jaar bij scheiding

Met 16 jaar is een kind nog minderjarig, maar krijgt het wel fundamentele rechten binnen het echtscheidingsproces. Deze rechten van een kind van 16 jaar bij een scheiding wordt de formele rechtsingang genoemd. De rechter zal bijvoorbeeld aan het kind vragen op welke wijze hij of zij is betrokken bij het maken van de afspraken binnen het ouderschapsplan, en of het kind zijn wensen en voorkeuren aan zijn ouders heeft kunnen vertellen. Als dit niet is gebeurd, kan de rechter alsnog een formeel verzoek instellen om dit alsnog uit te voeren. Ook kan er een juridisch conflict spelen tussen een 16 jarig kind en zijn gezaghebbende ouder. In dat geval wijst de rechtbank een bijzondere curator toe die de belangen van het kind vertegenwoordigd binnen de gerechtelijke procedure.

Kind bij vader of moeder bij scheiding

Beide ouders van het kind hebben over het algemeen beiden recht op omgang. De gezaghebbende ouders mogen beiden het kind verzorgen, opvoeden of beslissingen over het kind nemen. Alleen de rechter mag de zorg of omgang stopzetten. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen. De rechten van de vader bij de scheiding zijn dan ook net zo belangrijk als die van de moeder. Het is een misverstand dat vaders minder voor een kind mogen zorgen dan de moeders. In de praktijk zorgen nog steeds vaak moeders meer voor de kinderen. Er is echter een trend dat vaders ook steeds meer de zorgtaak op zich nemen. Veelal zoeken ouders bij het vaststellen van de zorgregeling en het hoofdverblijf de aansluiting bij de verdeling gedurende de relatie.

Direct contact met een advocaat of mediator

Klaar Familierecht voor scheiding met kinderen

Een scheiding is vaak geen prettige aangelegenheid, vooral niet als er kinderen bij betrokken zijn. Een heldere echtscheidingsprocedure helpt echter bij een zo vlot mogelijke overgang voor het hele gezin. De familierecht advocaten en mediators van Klaar Familierecht ondersteunen u bij kwesties rondom een scheiding met kinderen. Meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor in Den Haag en Scheveningen voor een kennismakingsgesprek.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Gratis intakegesprek aanvragen?