KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

KLAAR Familierecht ondersteunt u bij een scheiding met kinderen

Wanneer u en uw ex-partner uit elkaar gaan, heeft dit een grote impact op uw gezin. Vooral bij scheiden met jonge kinderen is de verandering groot, omdat kinderen een stabiele thuissituatie nodig hebben. Het is daarom essentieel en zelfs wettelijk vereist dat u samen met uw ex-partner afspraken maakt over de opvoeding en zorg van de kinderen na de scheiding. KLAAR Familierecht ondersteunt u met juridisch advies bij een scheiding met kinderen en begeleidt u bij het maken van afspraken. Het advocatenkantoor in Den Haag/Scheveningen helpt u bij het ouderschapsplan, de kinderalimentatie en het co-ouderschap. Ook is Anouk Klomp-Kraal mediator in Den Haag en kan u begeleiden om een goede verstandhouding tussen u en uw ex-partner te krijgen en/of behouden. Benieuwd wat de kosten voor een echtscheiding met kinderen zijn? Vraag dan vrijblijvend een gratis intakegesprek aan via onze website.

Direct contact met een advocaat of mediator

Scheiden met kinderen: een ingrijpende gebeurtenis

 Voor de kinderen is een scheiding ingewikkeld en verdrietig. Waar het voor sommige als een verrassing komt, hebben andere kinderen door dat hun ouders tot wel vaak ruzie hebben. Zodra u volledig zeker bent van uw zaak, brengt u de lastige boodschap bij voorkeur samen met uw ex-partner. Kleine kinderen begrijpen veelal niet direct wat een scheiding voor hen inhoudt. Het waarom van de scheiding is voor hen minder belangrijk. Bij een scheiding met kinderen is het belang dat zij hun mening kunnen geven over de afspraken na de echtscheiding, zoals contact en woonplaats. Ouders zijn verplicht om de afspraken uit het ouderschapsplan met de kinderen te bespreken. De kinderen zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de besluiten hierover; de ouders beslissen hoe de scheiding met de kinderen zal verlopen.

Scheiden met kinderen: het ouderschapsplan

Als u van plan bent om van uw ex-partner te scheiden, bent u verplicht om een ouderschapsplan op te maken. In het ouderschapsplan staan in de eerste plaats afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken. Daarnaast vindt u in het ouderschapsplan de wijze waarop u en uw ex-partner informatie uitwisselen over belangrijke zaken die een rol spelen bij uw kind, zoals het vermogen. Verder staan in het plan ook afspraken over de verdeling van de kosten met betrekking tot de zorg en opvoeding van uw kinderen.

Het co-ouderschap bij scheiden met kinderen

Na de scheiding gaan kinderen veelal bij één van de ouders wonen. De meeste wet- en regelgeving is op deze praktijk gebaseerd. U kunt echter ook kiezen voor co-ouderschap. In dat geval woont het kind om en om bij zowel u en uw ex-partner. Als u kiest voor co-ouderschap, is er wel een aantal voorwaarden om dit te laten slagen. Zo is het aan te raden om bij elkaar in de buurt te wonen. Uw kind kan na de scheiding vanaf uw huis als die van uw ex-partner naar school, sportclubs en vrienden. Zodra u verder uit elkaar woont, is dit vaak minder makkelijk. Bovendien vergt het co-ouderschap inspanning van u beiden. Zo betekent co-ouderschap veel overleg en geregeld contact met elkaar. Als u niet goed met uw ex-partner omgaat, is co-ouderschap lastiger te regelen. Daarnaast moet het co-ouderschap bij u beiden passen.

 

De kinderalimentatie bij scheiden met kinderen

 

Een belangrijk onderdeel van een echtscheiding met kinderen zijn de kosten voor de zorg en opvoeding. U bent namelijk beiden verplicht om zowel voor elkaar als voor de kinderen te zorgen na de echtscheiding. U dient beiden in de kosten van de kinderen bij te dragen. Eerst wordt vastgesteld hoe hoog de kosten van de kinderen zijn. Dat kan volgens vaste tabellen of u kunt samen de kosten in kaart brengen. Hoeveel ieder van de ouders bijdraagt in deze kosten hangt van het inkomen af. Beide ouders dragen bij in de kosten naar rato van hun inkomen. Hoe de omgang, zorg is verdeeld is ook van invloed op ieders bijdrage.

Direct contact met een advocaat of mediator

Klaar Familierecht voor scheiding met kinderen

 

Scheiden met een kind, wat te regelen? KLAAR Familierecht ondersteunt u bij een vlotte afwikkeling van het juridisch proces tot echtscheiding met kinderen. Bij KLAAR Familierecht staat een transparante en directe aanpak voorop. Anouk Klomp-Kraal is praktisch ingezet met oog voor emotie. Anouk Klomp-Kraal is mediator en kan u bij een gezamenlijke scheiding begeleiden, maar zij is ook advocaat en kan dus ook bij een eenzijdige echtscheiding uw belangen behartigen. Van het ouderlijk gezag tot de toeslagen waar u recht op heeft, wij wijzen u op alle details zodat de scheiding met kinderen zo soepel mogelijk verloopt. Het advocatenkantoor in de Scheveningse haven is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar. Vraag gelijk een kosteloos intakegesprek voor een scheiding aanvragen aan via de website.