KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Advocaat alimentatie

Een echtscheiding kan een aanzienlijke invloed hebben op uw financiële situatie. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner met het laagste inkomen toch nog kan rondkomen, is het mogelijk dat de ex-partner met het hoogste inkomen alimentatie dient te betalen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat één van de ex-partners de zorg over de kinderen uitoefent terwijl de ander zich volledig op een betaalde baan stort. Ook kan het zijn dat één van de ex-partners over te weinig inkomen beschikt om voor zichzelf te kunnen zorgen. Bent u benieuwd of u of uw ex-partner recht heeft op alimentatie? Of lukt het niet om samen gedurende de echtscheiding procedure afspraken te maken over de alimentatie? Raadpleeg dan een advocaat alimentatie van KLAAR Familierecht. Ons advocatenkantoor in Den Haag is gespecialiseerd in het familierecht, echtscheidingen en alimentatie. Vraag direct meer informatie over het berekenen en wijzigen van de alimentatie.

Direct contact met een advocaat of mediator

Alimentatie bij een echtscheiding

Bij een echtscheiding regelen wordt veelal een alimentatieverplichting opgelegd. In dat geval dient de ene ex-partner na het huwelijk te blijven ondersteunen in het levensonderhoud van de andere ex-partner. Ook kan alimentatie voor de kinderen worden opgelegd. De rechtbank stelt de alimentatie vast en bepaalt ook de hoogte van het alimentatiebedrag. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn de financiële draagkracht van zowel u en uw ex-partner en de levensstandaard gedurende het huwelijk. De afspraken over de alimentatie worden in een echtscheidingsconvenant vastgelegd.

Twee vormen alimentatie

Bij het berekenen van alimentatie dient u rekening te houden met twee soorten alimentatie:

 • Kinderalimentatie: Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en beschikt u over kinderen? Dan dient u gezamenlijk afspraken te maken over de kosten voor het levensonderhoud en de verzorging van de kinderen. Bij co-ouderschap alimentatie worden veelal de verblijfsoverstijgende kosten (dus niet alle kosten) gedeeld naar rato van inkomen. Als de kinderen echter bij één van de ouders gaan wonen, betaalt de andere ouder kinderalimentatie. De afspraken over de kinderalimentatie worden vastgelegd in het ouderschapsplan.
 • Partneralimentatie: Beschikt u of uw ex-partner over te weinig inkomen om in het levensonderhoud te voorzien? Dan dient de andere ex-partner partneralimentatie te betalen. Vaak komt dit voor als de inkomens enorm uiteenlopen. De ex-partners kunnen zelf bepalen wat de hoogte van de partneralimentatie zal worden. Hierbij speelt de draagkracht van de betaler een grote rol. Lukt het niet om de hoogte van de alimentatie vast te stellen? Dan bepaalt de rechter het bedrag aan alimentatie.

Hoogte alimentatie berekenen

Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt in de eerste plaats gekeken naar de behoefte van degene die de alimentatie ontvangt. Zo wordt er onderzocht of diegene met zijn eigen inkomen in het levensonderhoud wordt voorzien. Vervolgens bekijkt men of er een aanvulling noodzakelijk is met partneralimentatie. Bij de alimentatie berekenen spelen alle relevante omstandigheden een rol, zoals de inkomsten en uitgaven gedurende het huwelijk. Ook wordt gekeken of de betalende partner wel voldoende draagkracht heeft om aan de hoogte van de alimentatie te voldoen.

Alimentatie op basis van concrete gegevens

Het verzoek tot partneralimentatie dient met zoveel mogelijk concrete gegevens te worden onderbouwd. De rechter kijkt namelijk bij het bepalen van de alimentatie kosten naast de cijfers ook naar uw persoonlijke situatie. Is het bedrag wel redelijk om te vragen van uw ex-partner? Beschikt één van de ex-partners over geen of niet voldoende inkomsten, maar is hij of zij wel in staat om een betaalde baan uit te oefenen? Deze gegevens neemt de rechter mee in de alimentatie berekenen. Onze advocaat alimentatie adviseert u over de juiste alimentatie berekening.

Duur van de alimentatie

De duur van de alimentatieverplichting hangt af van het soort alimentatie:

 • Duur van kinderalimentatie: De verplichting tot kinderalimentatie duurt voort totdat uw kind of de leeftijd van 21 jaar bereikt. Of u alimentatie betaalt aan kinderen tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar (oftewel de jongmeerderjarigen), hangt af van het feit of ze in hun eigen onderhoud voorzien of nog studeren.
 • Duur van partneralimentatie: Over het algemeen duurt de alimentatie voor ex-partners vijf jaar. Sinds 2020 is de partneralimentatie duur verkort naar 5 jaar of zo lang tot het jongste kind 12 jaar is geworden. Er is ook nog een uitzondering voor oudere mensen, als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en binnen 10 jaar de AOW-leeftijd wordt bereikt. Of als een persoon geboren is voor 1 januari 1970 en het huwelijk heeft langer geduurd dan 15 jaar dan wordt de duur 10 jaar. Na afloop van deze periode, stopt de partneralimentatie definitief. Het kan echter gebeuren dat de ontvanger van alimentatie gaat samenwonen als ware gehuwd, of opnieuw in het huwelijk stapt. In dat geval eindigt direct de alimentatieverplichting. Hebben u en uw ex-partner geen kinderen in het huwelijk voortgebracht en heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd? In dat geval geldt er een alimentatieverplichting met de duur van vijf jaar.

Alimentatie wijzigen

Er kunnen omstandigheden voorkomen waardoor de financiële situatie van u of uw ex-partner wijzigt. Zo kan de ontvanger van alimentatie een goed betaald werk krijgen, de betaler van alimentatie zijn baan verliezen of één van beiden een nieuwe partner krijgen. In dat geval kan een wijziging in het inkomen een belangrijke reden zijn om de alimentatiehoogte te wijzigen. Veelvoorkomende omstandigheden die leiden tot een wijziging in de alimentatie zijn:

 • Ontslag
 • Hogere vaste lasten (bijvoorbeeld door een hypotheek)
 • (Langdurige) werkloosheid
 • Nieuw werk met daarbij een ander inkomen
 • Hertrouwen en/of samenwonen met een nieuwe partner
 • Pensioen
 • Overlijden

Door deze gewijzigde omstandigheden kan het zijn dat uw draagkracht voor de alimentatie is verkleind en dat u de alimentatie wilt wijzigen of beëindigen. Heeft u te maken met een gewijzigde situatie? Raadpleeg dan een advocaat alimentatie om u te ondersteunen bij het berekenen en wijzigen van de alimentatie.

Direct contact met een advocaat of mediator

KLAAR Familierecht voor uw advocaat alimentatie

Het is essentieel om de juiste advocaat alimentatie in te schakelen voor de alimentatieberekening. De hoogte van de alimentatie heeft immers grote gevolgen voor uw dagelijkse leven. KLAAR Familierecht beschikt over een ruime ervaring op het gebied van alimentatiezaken. Onze advocaat alimentatie in Den Haag en Scheveningen is praktisch ingesteld en goed bereikbaar voor onze cliënten. Wilt u meer weten over onze diensten als advocaat alimentatie? Neem dan nu vrijblijvend contact op voor meer informatie.