KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

De kindrekening bij de scheiding

Steeds meer ouders kiezen ervoor om bij scheiding een kindrekening te openen. Wat is precies een kindrekening voor de scheiding en wat is het verschil tussen een dergelijke rekening en kinderalimentatie? En welke afspraken dient u over de kindrekening met uw ex-partner te maken? KLAAR Familierecht schept duidelijkheid met juridisch advies omtrent de scheiding. Het advocatenkantoor in Den Haag/Scheveningen beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van het familierecht. Mr. Klomp-Kraal is ook mediator in Scheveningen. Vraagt u zich af wat de kosten voor een scheiding of de kindrekening bij een scheiding zijn? Maak dan gelijk een afspraak voor een gratis intakegesprek via de website.

Direct contact met een advocaat of mediator

Wat is een kindrekening bij de scheiding?

Een kindrekening bij de scheiding is een bankrekening waarop zowel u als uw ex-partner geld storten voor uw kinderen, totdat het moment dat uw kind oud genoeg is en er geen financiële onderhoudsplicht vanuit de ouders meer nodig is. In de meeste situaties stort u iedere maand geld op de bankrekening, maar uiteraard is het mogelijk om tot een andere overeenkomst te komen. Zaken die worden betaald vanuit de kindrekening zijn kleding, contributies of het zakgeld, maar ook kosten voor de dokter of boodschappen kunt u met de kinderrekening na de scheiding betalen. In de praktijk blijkt het afrekenen van de boodschappen echter lastig, omdat het niet altijd mogelijk is om producten specifiek te betalen voor u kind. Belangrijk is in ieder geval dat u en uw ex-partner hierover heldere afspraken maken. Beide ouders beschikken over een pasje van de bankrekening. Met name bij co-ouderschap komt de kindrekening bij de scheiding voor.

De voordelen van een kindrekening bij scheiding

Een kindrekening bij de scheiding biedt een aantal voordelen. Beide ouders hebben bij co-ouderschap namelijk een gelijke hoeveelheid zorg voor de kinderen. Hierdoor willen zowel u als uw ex-partner allebei zeggenschap hebben hoe het budget voor de kinderen wordt besteed. Met de kindrekening bij de scheiding hebben zowel u als uw ex-partner de mogelijkheid om de kosten in te zien en uitgaven te doen. Bovendien is het prettig om samen met uw kind kleding aan te schaffen en hierover mee te beslissen. Zo bent u immers extra betrokken bij de zorg en opvoeding van uw zoon of dochter.

De nadelen van een kindrekening bij scheiding

Het openen van een kindrekening bij de scheiding vraagt om een coulante houding van beide ouders. U dient bereid te zijn om met elkaar te overleggen waar het geld aan wordt besteed. Ook moet u vertrouwen hebben in uw ex-partner, dat met het budget op een correcte wijze wordt omgegaan. Het hebben van een kindrekening bij een scheiding kan echter lastige discussies opleveren, met name bij dure aankopen. Stel dat u uw kind opgeeft voor extra dure sportlessen of uw ex-partner besluit om kostbare skischoenen voor uw kind te kopen, waardoor het budget voor de resterende maand op is? Ook als er een nieuwe partner in beeld komt met een ander bestedingspatroon kan dit tot onenigheid leiden. U dient dan ook duidelijke afspraken te maken over waar het budget aan mag worden uitgegeven en wie een bepaalde uitgave mag doen. KLAAR Familierecht ondersteunt u graag bij het opstellen van deze afspraken, zodat u in het belang van uw kind een goede verstandhouding met uw ex-partner houdt.

Direct contact met een advocaat of mediator

Het beëindigen van de kindrekening na scheiding

Lukt het niet om samen met uw ex-partner een goede verstandhouding over de kindrekening bij scheiden te hebben, dan heeft de bankrekening geen lange levensduur. Als u niet in onderling overleg de rekening wilt beëindigen, is de enige mogelijkheid om bij de rechtbank de kindrekening na de scheiding te laten stoppen. Vervolgens stelt de rechter de hoogte van de kinderalimentatie vast die moet worden betaald, aan de hand van de draagkracht en de hoeveelheid zorg die iedere ouder op zich neemt. Staat het kind bij u ingeschreven? Dan ontvangt u de kinderbijslag en toeslagen als het kindgebonden budget. U zult dan ook de kosten voor de kinderen moeten betalen. Ook heeft de ouder die kinderalimentatie voldoet geen budget meer om zelf met de kinderen kleding aan te schaffen of te beslissen over sportlessen. Vraagt u zich af wat de gevolgen in uw situatie zijn? Neem dan vrijblijvend contact op via onze website voor meer informatie over scheiden met kinderen.