KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Kinderbijslag na de scheiding

Als u als ouders uit elkaar gaat verandert er op financieel gebied aanzienlijk veel. Wellicht komt u nu in aanmerking voor toeslagen waar u eerder geen recht op had. Ook het recht op een kindgebonden budget of een inkomensafhankelijke combinatiekorting kan veranderen. Wie heeft echter recht op het beheren van de kinderbijslag en toeslagen na de scheiding? Met een uitgebreide expertise op het gebied van alimentatie en scheiding biedt KLAAR Familierecht in Den Haag/Scheveningen ondersteuning bij het echtscheidingsproces. Wilt u meer weten over het advocatenkantoor familierecht? Neem dan vrijblijvend contact op via de website.

Direct contact met een advocaat of mediator

De samenloop bij de kinderbijslag

 

In de meeste gevallen hebben beide ouders recht op kinderbijslag voor het kind. Dit noemt men ook wel samenloop. Toch wordt de kinderbijslag aan slechts één ouder uitgekeerd. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Op het moment dat u samen met uw ex-partner onder één dak woont, kunt u onderling besluiten aan wie de kinderbijslag bij scheiding wordt uitbetaald. De aanvrager ontvangt in dat geval de kinderbijslag.
  • Bevindt u zich in de situatie waarbij het kind bij één ouder woont? Dan ontvangt de ouder van het inwonende kind de kinderbijslag na scheiding
  • Heeft u met uw ex-partner besloten om een co-ouderschap aan te gaan, dan ontvangt de partner die u in onderling overleg heeft aangewezen de kinderbijslag. Heeft u hierover geen afspraken gemaakt, dan heeft elke ouder recht op de helft van de kinderbijslag.

 

 

Direct contact met een advocaat of mediator

Co-ouderschap en kinderbijslag bij scheiding

Wanneer u met uw ex-partner een co-ouderschap aangaat, verblijft uw kind zowel bij u als uw ex-partner. Het kind wordt in gelijke mate onderhouden door beide ouders. U dient dan samen afspraken te maken aan welke ouder de kinderbijslag wordt uitgekeerd. In sommige gevallen geldt tussen gescheiden ouders geen strikte onderverdeling in het onderhoud van het kind. In dat geval is het verstandig om met een advocaat of mediator bij echtscheiding een expliciete afspraak hierover op te nemen in het ouderschapsplan, zodat de SVB deze overeenkomst opvolgt. Wilt u meer weten over de begeleiding bij kinderen en scheiding of wat de scheiding kosten zijn voor het verhogen van het kindergeld bij een scheiding? Met specialistische vakkennis ondersteunt het advocatenkantoor in Den Haag/Scheveningen u bij praktische oplossingen, waarbij uw belangen centraal staan. Met oog voor emotie begeleidt KLAAR Familierecht u gedurende het complete echtscheidingsproces. Vraag vrijblijvend een intakegesprek aan voor meer informatie.