KINDEREN EN SCHEIDING. Ouderschapsplan
Gaan u en uw partner scheiden of uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen?
Dan bepaalt de wet dat u samen een ouderschapsplan dient op te stellen.
Verandering
Wanneer er kinderen bij een echtscheiding of het uit elkaar gaan in het spel zijn, wegen hun belangen het zwaarst. Vooral voor hen is het een tijd van grote veranderingen. U wilt zorgen voor een regeling die voor uw kinderen en hun toekomst optimaal is. Duidelijk afspraken over de zorg van de kinderen en eventuele alimentatie is hierbij van groot belang. Ook hierbij helpt KLAAR Familierecht u graag. Vanuit uw belangen en die van uw betrokken kinderen bepalen we samen de meest geschikte oplossing.
Kwaliteit van het ouderschap

KLAAR Familierecht begeleidt u of u en uw partner samen met het maken van een ouderschapsplan, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van het ouderschap. Hoe zien jullie de (nabije) toekomst van jullie kinderen? Wat wilt u uw kinderen meegeven? Waar bent u goed in als ouder? Maar ook wettelijke zaken dienen hierin benoemd te worden zoals:

  • De verdeling van zorg- en opvoedtaken;
  • Verdeling van kinderalimentatie;
  • De verdeling van de kosten van zorg- en opvoedtaken;
  • Hoe richten jullie de omgangsregeling in?
  • Hoe communiceren jullie met elkaar?
Wijzigen van afspraken

Ook als blijkt dat afspraken gewijzigd dienen te worden, biedt KLAAR Familierecht hulp. Uiteraard met respect voor alle betrokkenen zet zij zich in deze oplossingen in overleg uit  te werken. Denk aan een wijziging van woonplaats, school en alimentatie.

Omgang

Soms lukt het u niet om samen na het uiteengaan tot afspraken te komen over de omgang met de kinderen. Het is ook mogelijk dat de omgangsafspraken als gevolg van veranderingen binnen het gezin, het dagelijkse leven of woonplaats dienen te worden aangepast. KLAAR Familierecht brengt samen met u in kaart welke behoeftes er bestaan en tracht vervolgens de wijzigingen in overleg door te voeren. Uiteraard is het ook mogelijk dat mr. Klomp-Kraal u bijstaat, in de situatie waarbij de rechter een beslissing dient te nemen.

Kinderalimentatie

In de laatste jaren zijn de regels van kinderalimentatie aangepast met het doel de berekening ervan te vergemakkelijken. Ondanks dit feit is het voor velen nog steeds niet eenvoudig. Daarbij is de eerste en belangrijkste vraag: Welke kosten komen er kijken bij de opvoeding van een kind?
KLAAR Familierecht heeft ruime ervaring met het thema kinderalimentatie en biedt hulp bij de berekening en vaststelling ervan. Ook als een herberekening nodig is, staat zij u daarin bij.

Problemen bij de uitvoering van het echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan
Vervelend is het, als de afspraken die u heeft gemaakt bij een echtscheiding, einde samenleving en/of opgenomen in een ouderschapsplan niet correct worden opgevolgd. KLAAR Familierecht probeert dit met haar aanpak te voorkomen, door de afspraken voor alle betrokkenen zo concreet en helder mogelijk te maken.
Mocht onverhoopt uw voormalige partner zich niet aan de gemaakte afspraken houden, dan adviseren wij u om wel of niet te procederen. In het geval dat u hiertoe overgaat, dan vertegenwoordigen wij u in de rechtszaal.

Direct contact met een advocaat of mediator