KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Erven na echtscheiding

Gedurende of na de echtscheiding procedure kunnen u of uw ex-partner plotseling een dierbare verliezen. In dat geval ontvangt u een erfenis. Hoe werkt het eigenlijk, erven na een echtscheiding? Heeft u of uw ex-partner in dat geval nog recht op een gedeelte van de erfenis? KLAAR Familierecht advocaten in Den Haag zijn gespecialiseerd op het gebied van echtscheidingen. Voor vragen over een familierecht advocaat en erven na echtscheiding neemt u vrijblijvend contact op met ons, ofwel telefonisch ofwel via de website.

Direct contact met een advocaat of mediator

Erfenis gedurende de echtscheiding procedure

Zijn u en uw ex-partner nog midden in de echtscheiding procedure verwikkeld en is er sprake van een erfenis? De scheiding is pas volledig op het moment dat de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. De gemeenschap eindigt bij het inschrijven van het verzoek tot echtscheiding. Als het verzoek echtscheiding is ingeschreven kan de erfenis buiten de gemeenschap vallen. In dat geval kunt u door middel van een advocaat scheiding aanspraak maken op uw deel van de erfenis.

Erven na echtscheiding procedure

Is de echtscheiding tussen u en uw ex-partner afgerond en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand? In dat geval heeft u als ex-partner over het algemeen geen recht op (een gedeelte van) de erfenis die de andere ex-partner ontvangt. Doordat de algehele gemeenschap van goederen tussen u beiden is beëindigd, zijn alle inkomsten en schulden die na de scheiding ontstaan voor u ieder afzonderlijk.

Uitzonderingen bij erven na echtscheiding

Er gelden echter wel een aantal uitzonderingen voor erven na echtscheiding:

  • Insluitingsclausule in het testamentDe erflater kan een speciale insluitingsclausule in het testament hebben opgenomen. Met deze clausule bepaalde de erflater dat ook de ex-partner een gedeelte van de erfenis ontvangt.
  • Afspraken in het echtscheidingsconvenantU en uw ex-partner hebben bepaalde afspraken gemaakt over eventuele erfenissen die een van u beiden ontvangt. In dat geval heeft u wel recht op een gedeelte van de erfenis.
  • Overlijden van de oudersOverlijdt één van uw ouders gedurende het huwelijk en de ander na de scheiding? In dat geval heeft uw ex-partner geen recht op de erfenis van de langstlevende ouder. Wél kan de ex-partner wellicht recht hebben op een gedeelte van de erfenis van de ouder die gedurende het huwelijk overleed. In dat geval heeft de ex-partner een vordering op de langstlevende ouder. Zodra deze langstlevende ouder is overleden, dient die vordering te worden ingelost. Het kan echter wel zijn dat de overledene een uitsluitingsclausule in het testament had opgenomen, om deze situatie te voorkomen.

Direct contact met een advocaat of mediator

Meer informatie over erven na echtscheiding

Wilt u meer weten over erven na echtscheiding? Ons advocatenkantoor biedt u met ruime ervaring in het personen- en familierecht antwoord op al uw vragen. Kom vrijblijvend langs voor een gesprek bij ons advocatenkantoor in de regio Den Haag en Scheveningen. Neem nu contact op voor een afspraak