KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Het echtscheidingsconvenant bij scheiden

 

Als u besluit te gaan scheiden van uw ex-partner, moet u bepaalde afspraken maken. Het echtscheidingsconvenant is in feite de overeenkomst waarin u de afspraken omtrent de scheiding vastlegt. Wat moet u echter allemaal regelen bij een echtscheiding, wat als uw ex-partner niet meewerkt of waar vermeldt u de afspraken over de kinderen? KLAAR Familierecht helpt u graag bij het afwikkelen van de scheiding en het opstellen van het echtscheidingsconvenant. Het advocatenkantoor in Den Haag/Scheveningen is daarnaast ook een mediator bij scheiding. Zo kunnen eventuele geschillen tussen partijen met een mediator worden opgelost om tot een harmonieuze uitkomst te komen. Vooral als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, is een soepele scheiding gewenst. Vraag gelijk een gratis intakegesprek aan voor meer informatie.

Direct contact met een advocaat of mediator

Wat is een echtscheidingsconvenant?

 

Het echtscheidingsconvenant is de schriftelijke overeenkomst tussen u en uw ex-partner. In deze overeenkomst legt u alle afspraken neer die tussen u en uw ex-partner zijn overeengekomen over de scheiding. Zo staan hierin afspraken over wie er in het huis mag blijven wonen, hoe de spullen verdeeld worden en wie aan wie partneralimentatie betaald. Ook afspraken over de pensioenen vermeldt u in het echtscheidingsconvenant.

Welke afspraken maakt u in het echtscheidingsconvenant?

In het convenant echtscheiding neemt u alle onderdelen op waar u samen met uw ex-partner afspraken over heeft gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De alimentatie

De hoofdregel is dat de ex-partner die niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien door de andere ex-partner wordt onderhouden. Hierbij spelen de behoefte en de draagkracht van de partners een rol. Over het algemeen betaalt de ex-partner met het hoogste inkomen partneralimentatie aan de ex-partner met het laagste inkomen voor de kosten van het levensonderhoud. U kunt echter andere afspraken overeenkomen. Ook kunt u de partneralimentatie afkopen. Deze afspraken legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Ook voor minderjarige kinderen geldt een kinderalimentatie totdat ze de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. De doelstelling van de kinderalimentatie is dat de kinderen zoveel mogelijk hetzelfde leven moeten kunnen leiden als tijdens het huwelijk.

  • De kinderen

Als ouders bent u samen verantwoordelijk om voor de minderjarige kinderen een ouderschapsplan te creëren. In dit ouderschapsplan legt u vast hoe u de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen gaat verdelen. U legt vast waar het kind gaat wonen, hoeveel tijd het kind met elke ouder spendeert en welke taken iedere ouder uitvoert. Ook het verstrekken van informatie en de kosten voor de opvoeding van de minderjarige kinderen worden in het ouderschapsplan vermeldt. Het ouderschapsplan voegt u bij het echtscheidingsconvenant toe.

  • De woning

Als u samen met uw ex-partner een huis bezit, kan de scheiding uw woonsituatie aanzienlijk veranderen. In veel gevallen zal één van u de koopwoning verlaten. Hoe wilt u het huis gaan verdelen met uw ex-partner? Wil een van u wellicht in het huis blijven wonen en de hypotheek van de koopwoning overnemen? De afspraken die u hierover maakt, legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Ook als u een huurwoning heeft dient u afspraken te maken over wie het recht tot huren na de echtscheiding voortzet.

  • De boedelverdeling

Bij een scheiding hoort het verdelen van uw bezittingen. Bij de boedelverdeling gaat het om alle goederen in en rondom het huis van waarde. Voorbeelden hiervan zijn de meubels, het serviesgoed, de televisie, de auto of uw caravan. Het hangt ervan af of u wel of niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd, hoe de boedel precies verdeeld wordt.

  • Spaargeld en leningen

U dient ook afspraken te maken over de verdeling van uw bankrekeningen, spaargelden en eventuele leningen die u gezamenlijk heeft afgesloten. Hoe deze afspraken er uit zien is onder andere afhankelijk van de vraag of u huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld.

  • Het pensioen

Bij wet is geregeld dat u beiden recht heeft op de helft van het opgebouwde pensioen van u en uw ex-partner. U kunt hier vanaf wijken door gezamenlijk andere afspraken te maken in het echtscheidingsconvenant.

  • De onderneming

Heeft u een eigen onderneming? In dat geval moet ook het bedrijf tussen u beiden worden verdeeld. De onderneming kan daarbij van zowel u of uw ex-partner zijn, of u kunt samen een bedrijf bezitten. Ook is het mogelijk dat uw ex-partner heeft meegewerkt binnen uw bedrijf. Het verdelen van een bedrijf in een scheiding is complex en vraagt om goede afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Is een echtscheidingsconvenant belangrijk?

Een convenant echtscheiding is niet verplicht. Toch is het opstellen van een echtscheidingsconvenant aan te raden. Het document geeft namelijk transparantie, zodat u bij eventuele misverstanden op deze schriftelijke overeenkomst kunt terugvallen. Daarnaast zijn de afspraken binnen het convenant bindend. De naleving van de afspraken in het convenant kunnen dan ook zonder tussenkomst van de rechtbank nageleefd worden.

Echtscheidingsconvenant en de hypotheek

In het echtscheidingsconvenant staan zoals gezegd de dwingende afspraken tussen u en uw ex-partner. Niet alleen over uw eventuele hypotheek, vermogen en schulden, maar ook wat betreft de partner- en kinderalimentatie. Deze alimentatie geldt als bron van inkomsten, waarmee u kunt voorzien in uw levensonderhoud. Met deze alimentatie kunt u onder meer een hogere hypotheek afsluiten voor het aanschaffen van een koopwoning. Indien u ook kinderalimentatie ontvangt, is dit bedrag bestemd voor de kinderen en kunt u dit uiteraard niet meetellen voor het verkrijgen van een hypotheek.

Direct contact met een advocaat of mediator

Wie stelt het echtscheidingsconvenant op?

Over het algemeen stelt u samen met uw ex-partner het echtscheidingsconvenant op. U kunt dit uiteraard met de hulp van een mediator of een advocaat doen. Een mediator zorgt ervoor dat de communicatie tussen u beiden goed verloopt, zodat u tot de beste oplossingen voor u beiden komt. De mediator handelt daarbij als onafhankelijke derde en kiest geen partij. Een advocaat controleert vervolgens het echtscheidingsconvenant om te zien of het aan de juridische vereisten voldoet. Daarna dient de advocaat het convenant in bij de rechtbank. KLAAR Familierecht ondersteunt u bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant, waarbij uw belangen zo goed mogelijk worden verdedigd. Met een praktische aanpak en oog voor emotie staan wij naast u om de scheiding correct af te ronden. Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan voor de kosten van een scheiding in uw situatie.