KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Echtscheiding co-ouderschap

Een echtscheiding heeft een aanzienlijke invloed op het leven van uw kinderen. Er moeten keuzes worden gemaakt of uw kinderen moeten wellicht verhuizen. Voor hen is het dus extra belangrijk dat bij de echtscheiding het co-ouderschap goed geregeld is. Zo wordt voor iedereen duidelijk wat de rechten en plichten zijn. Een bij KLAAR Familierecht aangesloten advocaat familierecht ondersteunt en adviseert u over het verdelen van de taken die bij het co-ouderschap horen. Wilt u meer informatie over een echtscheiding en co-ouderschap? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Direct contact met een advocaat of mediator

Wat houdt co-ouderschap in?

Met co-ouderschap wordt bedoeld dat u samen met uw ex-partner de taken van het ouderschap gelijk verdeeld. Ondanks dat u niet meer samen bent, dient u wel gezamenlijk voor de kinderen te zorgen. Bij een echtscheidingsprocedure kan ook om co-ouderschap worden gevraagd. U staat natuurlijk volledig vrij om zelf een verdeling met uw ex-partner vast te stellen. Er gelden echter wel enkele rechten en plichten bij het co-ouderschap. Een advocaat echtscheiding kan u hierbij adviseren.

Echtscheiding: Co-ouderschap en ouderlijk gezag

Het co-ouderschap staat los van het ouderlijk gezag. Het kan namelijk zijn dat u wel beiden over co-ouderschap beschikt, maar niet allebei het ouderlijk gezag heeft. Co-ouderschap gaat over de periode die ouders met hun kinderen doorbrengen. Ouderlijk gezag heeft betrekking op de beslissingen die een ouder over de kinderen mag nemen. In de meeste gevallen hebben beide ouders het ouderlijk gezag, in andere gevallen één ouder.

Echtscheiding en co-ouderschap regelen

Bij iedere echtscheiding met minderjarige kinderen dienen er afspraken over het co-ouderschap te worden gemaakt. Deze afspraken worden in een ouderschapsplan opgenomen. De echtscheiding advocaat dient vervolgens dit ouderschapsplan tezamen met het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. De rechtbank bekrachtigt vervolgens dit voorstel.

Hoe wordt het co-ouderschap beëindigd?

Het co-ouderschap kan op uiteenlopende wijzen worden beëindigd. In ieder geval verloopt dit altijd door middel van een advocaat en een procedure bij de rechtbank. Voorbeelden wanneer het co-ouderschap wordt beëindigd:

  • De kinderen gaan op zichzelf wonen of bereiken de leeftijd van 18 jaar en willen geen co-ouderschap meer. Een kind kan ook voor zijn achttiende jaar een verzoek tot beëindigen van het co-ouderschap indienen.
  • U gaat weer samenwonen met uw ex-partner of besluit in goed overleg het co-ouderschap te wijzigen of te beëindigen.
  • U of uw ex-partner gaat verhuizen, waardoor de afspraken niet meer kunnen worden uitgevoerd.
  • U of uw ex-partner overlijdt.

Direct contact met een advocaat of mediator

KLAAR Familierecht bij echtscheiding en co-ouderschap

Wilt u bij de echtscheiding het co-ouderschap voor uw kinderen regelen met uw ex-partner? Of wilt u het bestaande co-ouderschap met uw ex-partner wijzigen of beëindigen? KLAAR Familierecht beschikt over een ruime ervaring op het gebied van echtscheidingen en co-ouderschap. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor in Den Haag voor een kennismakingsgesprek.